Missie en visie

overons missie visie

Missie

W.A. Kuijpers voert een breed scala aan loodgieters- en installatiewerkzaamheden uit voor zowel particuliere klanten als voor bedrijven en instellingen in de regio Delft. Met veel zorg worden werkzaamheden uitgevoerd, gecontroleerd en aangepast. Kwaliteit, veiligheid en procedures worden continu bewaakt aan de hand van vastgestelde kwaliteitseisen en keuringsmethoden volgens NEN, Kiwa, Komo en VCA.

Visie

Wij zijn voortdurend in ontwikkeling en reageren alert op nieuwe technieken en recente ontwikkelingen in de markt. Milieu en omgeving worden voor particulieren, bedrijven en instellingen steeds belangrijker. Daarom leggen wij hier in de toekomst nog meer nadruk op en zullen daardoor meer investeren in duurzame installaties en zonne-energie. Dat kan alleen met allround medewerkers die een brede vakkennis hebben.